Input:

č. 7/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 7/1964 Sb. rozh. tr.
Za rozhodnutí o skutku obviněného podle § 177 odst. 2 písm. b) tr. ř. nelze považovat opatření dopravního inspektorátu, kterým podle § 65 odst. 1 písm. b), odst. 3 vyhlášky ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. o provozu na silnicích odňal řidiči, který spáchal trestný čin opilství podle § 201 tr. zák., řidičský průkaz.
Takovéto opatření nevylučuje, aby soud uložil obviněnému trest zákazu řízení motorových vozidel byť i jen jako trest jediný.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 12. 7. 1963 - 4 To 387/63).
Okresní soud v Liberci zastavil při předběžném projednání žaloby podle § 188 odst. 2 písm. b) a § 177 odst. 2 písm. b) tr. ř. trestní stíhání obviněného pro trestný čin opilství podle § 201 tr. zák.
Krajský soud v Ústí nad Labem ke stížnosti okresního prokurátora toto usnesení zrušil a uložil okresnímu soudu, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Okresní soud zastavil podle § 188 odst. 2 písm. b) a § 177 odst. 2 písm. b) tr. ř. trestní stíhání obviněného, který byl obžalován z trestného činu opilství podle § 201 tr. zák., protože dne 27. května 1963 v podnapilém stavu řídil své osobní auto. Okresní soud vycházel z toho, že rozhodnutí dopravního inspektorátu v Liberci ze dne 19. června 1963, kterým obžalovanému odňal na dobu tří let řidičský průkaz podle ustanovení § 65 odst. 1 písm. b), odst. 3 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l., je dostačujícím potrestáním obžalovaného jiným orgánem ve smyslu ustanovení § 177 odst. 2 písm. b) tr. ř.
Prokurátor ve