Input:

7/1963 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú.l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád) Archiv

č. 7/1963 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú.l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a spojů
ze dne 27. prosince 1962,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách a podle § 7 vládního nařízení č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě:
Čl. I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 364/1953 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád), se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 10 se doplňuje odstavcem 7, který zní:
„(7)  Ve vozidle s jednoslužným provozem je cestující povinen zaplatit