Input:

R 7/1962 (tr.); Porušování povinností v provozu socialistické organizace. Působnost trestního zákona. Předběžné projednání obžaloby. Vrácení věci prokurátorovi k došetření Garance

č. 7/1962 Sb. rozh. tr.
K poměru znaků trestného činu poškozování provozu podle § 135 tr. zák. z roku 1950 a porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 129, 130 tr. zák. č. 140/61 Sb.
U trestného činu poškozování provozu podle § 135 tr. zák. z roku 1950 po objektivní stránce stačilo nesplnění, porušení nebo obcházení povinnosti povolání, zaměstnání nebo služby, které mělo za následek maření nebo ztížení provozu nebo rozvoje socialistických organizací zde uvedených. Trestné činy porušování povinností v provozu socialistické organizace podle § 129, 130 tr. zák. č. 140/61 Sb. vyžadují nesplnění nebo porušení důležité povinnosti a jako následkem toho poruchu v hospodářském provozu nebo v hospodářské činnosti socialistické organizace nebo větší škodu na majetku, který je v socialistickém vlastnictví.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovích z 31. 1. 1962 - 2 To 30/62)
Okresní soud v Jindřichově Hradci vrátil usnesením podle § 188 odst. 1 písm. f) okresnímu prokurátoru věc k dořešení, aby bylo zjištěno, zda absence obviněného a posléze svévolné opuštění práce ve stavebním podniku mělo za následek poruchu v činnosti stavebního podniku, přičemž poukázal na ustanovení §§ 129, 130 nového trestního zákona, jež vyžadují, aby v činnosti socialistické organizace nastala porucha.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v neveřejném zasedání, že stížnost okresního prokurátora proti tomuto usnesení podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. se zamítá.
Z odůvodnění:
Na obviněného podal okresní prokurátor obžalobu pro trestný čin poškozování provozu podle § 135 odst. 1 tr. zák. proto, že obviněný jako stavební dělník u n. p. Pozemní stavby vynechával směny a v červnu 1961 svévolně opustil práci a v podniku nepracuje.
Okresní soud rozhodoval o věci v době, kdy nabyl účinnosti nový trestní zákon č. 140/1961 Sb., a proto přihlížel správně k ustanovení § 16 odst. 1 tohoto zákona a posuzoval zažalovaný skutek též podle ustanovení § 129 resp. 130 tohoto zákona o porušování povinnosti v provozu socialistické organizace.
Nová ustanovení tohoto trestného činu zužují dosavadní znaky trestného činu poškozování provozu podle § 135 tr. zák. z roku 1950.
Po objektivní stránce stačilo dříve nesplnění, porušení nebo obcházení povinností povolání, zaměstnání nebo služby, které mělo za následek maření nebo ztížení provozu nebo rozvoje socialistických organizací zde uvedených. Trestné činy porušování povinností v provozu socialistické organizace podle § 129, 130 tr.