Input:

7/1956 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu, platné do 18.12.1963 Archiv

č. 7/1956 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu, platné do 18.12.1963
[zrušeno č. 104/1963 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1956
o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Péče o cizinecký cestovní ruch, která dosud příslušela ministerstvu dopravy, přechází na ministerstvo zahraničního obchodu.
§ 2.
Dosavadní předpisy o organisaci cizineckého