Input:

7/1955 Sb., Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda Garance

č. 7/1955 Sb., Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1955
o státních cenách Klementa Gottwalda.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
Čl. I.
Státní ceny se udělují napříště jako státní ceny Klementa Gottwalda. Vyznamenaným přísluší čestný titul „laureát státní ceny Klementa Gottwalda“.
Čl. II.
(1) Zřizuje se výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda s komisemi pro obory vědy, techniky a umění.
(2) Výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda hodnotí na základě posudků komisí návrhy na dělení státních cen Klementa Gottwalda, podané veřejnými institucemi, organizacemi nebo jednotlivci a předkládá je vládě.
(3) Výbor a komise jsou složeny z vynikajících představitelů