Input:

R 7/1955; Garance

č. 7/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Pronajimatel může uplatnit výpovědní důvod podle § 1 písm. i) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, i když ve svém rodinném domku již bydlí.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 4. října 1954, Cz 424/54.)
Navrhovatelé A. N. a bytový komunální podnik jsou spoluvlastníky domu, a to každý jednou ideální polovinou. Pronajimatelka A. N. obývá v tomto domě byt o dvou pokojích, kabinetu a kuchyni v podkroví, nájemce byt o dvou pokojích a kuchyni v prvém poschodí. Pronajimatelé žádají o přivolení k výpovědi ve prospěch A. N. z toho důvodu, že její dosavadní byt v podkroví je v zimní době nezpůsobilý k obývání do té míry, že je tím ohroženo zdraví A. N. i jejího dítěte.
Lidový soud v Karl. Varech, pobočka v Jáchymově, přivolil k výpovědi na základě zjištění, že místnosti obývané A. N. jsou postaveny z heraklitových desek, jsou velmi studené a jen dvě z nich se dají vytápět. V důsledku toho trpí dítě A. N. průduškovým onemocněním. V obci je velký nedostatek podkrovních místností, které se pronajímají jednotlivým osobám, takže přivolením k výpovědi bude dosaženo i vhodnějšího využití bytového prostoru. Poněvadž i zdravotní stav dítěte pronajimatelky vyžaduje, aby bydlela v suchém a teplém bytě, je dán podle názoru lidového toudu výpovědní důvod podle § 1 písm. f) nař. č. 179/ 1950 Sb.
Krajský soud v Karl. Varech k odvolání nájemců změnil rozsudek lidového soudu tak, že návrh na přivolení k výpovědi zamítl. Nezabýval se vůbec otázkou, jde-li o rodinný domek, a jsou-li splněny další předpoklady výpovědního důvodu podle § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb., poněvadž byl toho názoru, že použití uvedeného výpovědního důvodu je vyloučeno proto, že pronajimatelka A. N., v jejíž prospěch se žádá o přivolení k výpovědi, v domě již bydlí.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudkem krajského soudu i v řízení jej předcházejícím byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Názor krajského soudu, že pronajimatel nemůže uplatnit výpovědní důvod podle § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb., jestliže již ve svém domku bydlí, není správný. Tento omezující výklad nemá především opory ani