Input:

7/1954 Sb., Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 7/1954 Sb., Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz, platné do 31.12.1989
[zrušeno č. 130/1989 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. ledna 1954
o oběhu zákonných peněz.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1.
(1) Pokladny hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení jsou povinny přijímat jako zákonné peníze a bankovky, státovky a mince bez omezení.
(2) Fysické osoby jsou povinny přijímat jako zákonné peníze bankovky bez omezení, státovky až do 100 kusů téže hodnoty a mince až do 20 kusů téže hodnoty.
(3) Povinnost přijímat peníze podle odstavců 1 a 2 se vztahuje jen na peníze oběhem neopotřebované a nepoškozené.
§ 2.
Výměnu peněz určitých hodnot za peníze jiných hodnot provádí Státní banka československá podle hospodářské potřeby, státní spořitelny a poštovní úřady podle stavu svých hotovostí.
§ 3.
(1) Peníze oběhem opotřebované přijímá Státní banka československá, je-li jimi placeno, nebo je vyměňuje za peníze neopotřebované téže nebo jiné hodnoty.
(2) Státní spořitelny a poštovní úřady