Input:

R 7/1954; Garance

č. 7/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Rozhodnutí o schválení nebo neschválení dohody o rozdělení dědictví (§ 335 odst. 2 o. s. ř.) je rozhodnutím o schválení nebo neschválení soudního smíru (§ 75 o. s. ř.), proti němuž není podle §192 písm. e) o. s. ř. stížnost přípustná.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 8. září 1953, 8 Co 390/53.)
Státní notářství v Opavě potvrdilo v usnesení nabytí dědictví dědicům a schválilo dohodu, kterou si dědicové před státním notářstvím rozdělili věci patřící do dědictví (§ 335 o. s. ř.).
Jeden z dědiců napadl usnesení stížností.
Krajský soud stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 192 písm. e) o. s. ř. není přípustná stížnost proti rozhodnutí, jímž byl nebo nebyl schválen soudní smír. Zvláštním druhem soudního smíru je také dědická dohoda, kterou si dědici mohou rozdělit věci patřící do dědictví ve smyslu § 335 o. s. ř. Rozdělení dědictví dědickou dohodou před soudem musí však být soudem schváleno (§ 335 odst. 2,