69/2017 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

69/2017 Sb.  Nařízení vlády o prohlášení některých kulturn…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 69/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) v hlavním městě Praze
1. Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,
2. Invalidovna v Praze,
3. Palác Lucerna v Praze;
b) ve Středočeském kraji
1. Krematorium v Nymburce,
2. Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,
3. Sokolovna v Rakovníku,
4. Vodní elektrárna v Poděbradech,
5. Zámek s parkem v Brandýse nad Labem;
c) v Karlovarském kraji
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru