Input:

69/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o správě státních hmotných rezerv, platné do 14.3.1993 Archiv

č. 69/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o správě státních hmotných rezerv, platné do 14.3.1993
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
ze dne 8. dubna 1964
o Správě státních hmotných rezerv
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Správa státních hmotných rezerv je ústřední orgán pro plánování, tvorbu, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a pro další úkoly na úseku státních rezerv, kterými ji pověří vláda. V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.
§ 2
(1)  Správa státních hmotných rezerv zabezpečuje vytváření státních hmotných rezerv v národním hospodářství a k tomu účelu zejména
a)  předkládá vládě potřebné podklady pro vytváření státních hmotných rezerv;
b)  vypracovává ve spolupráci se Státní plánovací komisí a dalšími zúčastněnými ústředními orgány návrhy nomenklatury, časových norem stavů a plánů doplnění;
c)  vede evidenci o stavech a pohybech státních hmotných rezerv a provádí jejich financování ze státního rozpočtu;
d)  stanoví v dohodě s příslušným ústředním orgánem zásady o ochraňování jednotlivých materiálů a předkládá vládě návrhy časových norem obměny;
e)  kontroluje státní hmotné rezervy a stanoví zásady kontrolní činnosti ves spolupráci s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky.
f)  zajišťuje řízení o