Input:

69/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 69/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Krajského národního výboru v Jihlavě
ze dne 17. května 1960,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
§ 1