Input:

69/1957 Sb., Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959 Garance

č. 69/1957 Sb., Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Ustanovení zákona ze dne 20. ledna 1954 č. 3 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1954, která podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 11/1956 Sb. platila také pro rok 1956 a 1957, platí též pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958; provedou jej všichni členové vlády.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.