Input:

68/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI odst. A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC (V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961 Garance

č. 68/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI odst. A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC (V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 23. srpna 1963
o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961
Dne 4. října 1961 na V. generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii byla schválena rezolucí GC(V)/RES/92 změna článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Československá socialistická republika je smluvní stranou Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii (č.