Input:

68/1962 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav, platné do 30.6.1963 Archiv

č. 68/1962 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav, platné do 30.6.1963
[zrušeno č. 47/1963 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ze dne 18. července 1962
o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav.
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 2 zákona č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů půdy a chovatelů krav, a § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků:
§ 1
(1) Místní národní výbory stanoví drobným uživatelů zemědělské půdy s výměrou od 0,21 ha do 0,50 ha včetně dodávkové úkoly vajec, a to v průměrné výši 300 ks od každého uživatele půdy v obci, který podléhá stanovení dodávkového úkolu vajec podle této vyhlášky.
(2) Nemají-li uživatelé uvedení v odstavci 1 možnost chovat slepice, stanoví jim místní národní výbory dodávkový úkol v jiném zemědělském výrobku, jehož výrobou se mohou zabývat (seno, ovoce, jatečná drůbež atd.). Při stanovení množství vycházejí z toho, aby hodnota těchto jiných zemědělských výrobků odpovídala hodnotě dodávkového úkolu vajec, a to v nákupních cenách příslušných výrobků.
§ 2
Místní národní výbory stanoví dále osobám uvedeným v § 1 odst. 1, pokud chovají krávu, dodávkové úkoly mléka, a to