Input:

68/1959 Sb., Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla", platné do 14.10.1990 Archiv

č. 68/1959 Sb., Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla", platné do 14.10.1990
[zrušeno č. 404/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13.listopadu 1959
o udělování čestných titulů „zasloužilý člen Národního divadla“, „čestný člen Národního divadla v Praze“ a „zasloužilý pracovník Národního divadla“.
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
(1) Pro ocenění vynikajících umělců Národního divadla v Praze, kteří se zasloužili o vysokou úroveň tohoto divadla a tak mimořádně přispěli k plnění jeho poslání sloužit pracujícímu lidu, socialistickému umění a lidově demokratickému zřízení, se zavádí čestný titul „zasloužilý člen Národního divadla“.
(2) Čestný titul „zasloužilý člen Národního divadla“ se uděluje vynikajícím umělcům Národního divadla v Praze, kteří pracují v tomto divadle nejméně 10 let a kteří dosahují soustavně takových výsledků, že se stávají příkladem ostatním umělcům Národního divadla v Praze i jiných divadel.
§ 2