Input:

č. 68/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 68/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Poddlužník může opírat stížnost proti usnesení o zabavení platu jen o takové důvody, z nichž vyplývá, že exekuce byla povolena proti zákonu, nebo že poddlužník je povolením exekuce zkrácen ve svých právech, nikoli o skutečnost, že pohledávku vymáhajícího věřitele zaplatil.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 11. srpna 1955, 4 Co 206/55.)
Lidový soud v Havlíčkově Brodě povolil vymáhajícímu věřiteli k vydobytí jeho pohledávky exekuci zabavením platu, který přísluší dlužníku proti jeho zaměstnavateli z pracovního poměru.
Toto usnesení napadá poddlužník stížností, ve které tvrdí, že pohledávka vymáhajícího věřitele byla již zcela uhrazena.
Krajský soud stížnosti poddlužníka nevyhověl.
Odůvodnění:
Poddlužník ve své stížnosti v podstatě tvrdí, že vymáhaná pohledávka již neexistuje, ježto zanikla placením.
Stěžovatelem tvrzené okolnosti nemohou však být důvodem, pro který by zabavení pohledávky nemohlo být povoleno, ježto občanský soudní řád nestanoví, že by při povolení exekuce na plat bylo podmínkou povolení exekuce podání