67/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 67/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 9. října 2017 a 18. října 2017 byl sjednán Dodatek k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1) .
Dodatek vstupuje v platnost dne 1. prosince 2017.
Polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

DK.3301.17.2017/1
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující změny Technické dohody uzavřené v souladu s Dohodou mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vízových záležitostech podepsanou 21. listopadu 2013 v Praze.
Článek 1 se mění vložením odstavce 3:
„Česká republika bude zastupovat Polskou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodu Velvyslanectví České republiky v Bagdádu (Irácká republika) držitelům diplomatických a služebním pasů v maximálním množství 10 (deseti) žádostí o víza přijatých měsíčně v tomto konzulárním obvodě.“
V článku 5 se mění znění odstavce 3:
„Zastupující česká diplomatická mise v Ulánbátaru a v Bagdádu bude přijímat doklady v češtině, angličtině nebo v místním jazyce.“
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky bude s výše uvedenými změnami souhlasit, tvořily tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky změnu Technické dohody uzavřené v souladu s Dohodou mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vízových záležitostech podepsanou 21. listopadu 2013 v Praze.
Tato změna vstoupí v platnost 1. prosince 2017.
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.
Varšava, 9. října 2017
(razítko)

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha
  
č.j.: 311294/2017-VO
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit přijetí verbální nóty č. DK.3301.17.2017/1 z 9. října 2017, která zní následovně:
„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující změny Technické dohody uzavřené v
 
 Nahoru