Input:

R 67/1969; Sociální zabezpečení Garance

č. 67/1969 Sb. rozh.
Podle § 64 odst. 1 zák. č. 101/1964 Sb. nelze vylučovat ze základu pro vyměření zvláštní daně z důchodu každé zvýšení dávky přiznané v příčinné souvislosti s odbojovou činností, nýbrž toliko zvýšení dávky za onu dobu odbojové činnosti, jež nebyla zahrnuta do základní výměry důchodu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 17. 1. 1969, 7 Cz 128/68.)
Státní úřad sociálního zabezpečení změnil rozhodnutím z 26. 6. 1968 na základě opravného prostředku navrhovatele své původní rozhodnutí z 19. 3. 1968, jímž byl navrhovateli zamítnut nárok na invalidní důchod, a přiznal navrhovali podle § 20 odst. 3, § 42, 42 zák. č. 101/1964 Sb. plný invalidní důchod z průměrného měsíčního výdělku 1.805 Křs ve výši 70 %, tj. v částce 1.264 Kčs (po odečtení zvláštní daně z důchodu 102 Kčs v konečné částce 1.162 Kčs) měsíčně.
Navrhovatel omezil vzhledem k tomuto posléze uvedenému rozhodnutí svůj opravný prostředek tak, že požadoval, aby částka 181 Kčs, již označil jako "zvyšovací částku", byla vyloučena ze zdanění zvláštní daní z důchodu.
Krajský soud v Brně zrušil usnesením z 12. 8. 1968 rozhodnutí odpůrce z 26. 6. 1968 a uložil mu, aby zvýšení za dobu odbojové činnosti v částce 181 Kčs vyloučil ze zdanění zvláštní daní z důchodu podle § 64 odst. 1 zák. č. 101/1964 Sb.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl tímto rozhodnutím krajského soudu porušen zákon a zrušil je.
Z odůvodnění:
Podle § 64 odst. 1 (poslední věta za středníkem) zák. č. 101/1964 Sb., se do základu pro vyměření zvláštní daně z důchodu nezapočítává zvýšení důchoddu za dobu odbojové činnosti, výchovné a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Toto výjimečné