Input:

R 67/1965; Byt Garance

č. 67/1965 Sb. rozh.
Poskytla-li organizace ubytování pracovníku v ubytovně, určené k přechodnému ubytování, je právní vztah takto vzniklý posuzovat podle § 300 o násl. o. z. Povinnost vyklidit takovou ubytovnu není podmíněna opatřením náhradního ubytování.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 15. října 1964, 11 Co 88/64.)
Rozhodnutím obvodního soudu pro Prahu 10 bylo žalovanému uloženo vyklidit ubytovnu žalobce po té, co mu bude opatřeno náhradní ubytování.
V odvolání do tohoto rozsudku uplatňuje žalobce, že vyklizení ubytovny není vázáno na zaopatření náhradního ubytování pro žalovaného.
Městský soud v Praze změnil rozsudek soudu prvého stupně tak, že vypustil výrok o přidělení náhradního ubytování pro žalovaného, jinak rozsudek potvrdil.
Z odůvodnění:
V souzené věci jde o ubytovnu, kterou žalobce zřídil při příležitosti stavby teplárny a to pro zaměstnance tam pracující a jen na dobu této stavby. Výpověď z této ubytovny po té, co žalovaný přestal být zaměstnancem žalobce a stavba teplárny, byla ukončena, dal žalobce žalovanému dnem 11. května 1964.
Ubytovna může být jinou obytnou místností ve smyslu ust. § 190 a násl. o. z., pokud jde o zařízení určené k trvalému užívání, jak vyplývá z ust. § 190 odst. 1 o. z. Právo k užívání takové ubytovny, jak