Input:

67/1963 Sb., Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory, platné do 11.5.1974 Archiv

č. 67/1963 Sb., Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory, platné do 11.5.1974
[zrušeno č. 33/1974 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 14. srpna 1963
o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory
Ministerstvo dopravy v dohodě se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců dopravy a spojů stanoví podle § 18 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech