Input:

67/1962 Sb., Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav, platné do 9.11.1981 Archiv

č. 67/1962 Sb., Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav, platné do 9.11.1981
[zrušeno č. 102/1981 Sb.]
ZÁKON
ze dne 5. července 1962
o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
K zajištění přiměřené účasti drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav na veřejném zásobování potravinami stanoví místní národní výbory dodávkové úkoly zemědělských výrobků uživatelů zemědělské půdy1) s výměrou od 0,21 ha do 0,50 ha včetně a chovatelům krav, pokud tyto osoby nebo jejich manželé jsou v pracovním poměru nebo jsou členy výrobního družstva.
§ 2
Rozsah a podmínky dodávkových úkolů podle § 1 stanoví Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými