Input:

67/1961 Sb., Zákon o zrušení daně z výkonů Garance

č. 67/1961 Sb., Zákon o zrušení daně z výkonů
ZÁKON
ze dne 26. června 1961
o zrušení daně z výkonů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Rozvoj prací a služeb, poskytovaných socialistickými organizacemi obyvatelstvu, vytváří podmínky, aby částky odváděné dosud formou daně z výkonů byly odváděny do státního rozpočtu ekonomicky vhodnějším způsobem.
§ 2
(1)  Částky, které se dosud jako daň