Input:

67/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků Garance

č. 67/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1945,
jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1)  Působnost disciplinárních komisí (disciplinárních senátů), jejich předsedů a disciplinárních zástupců podle služební pragmatiky ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (obdobných sborových orgánů), vykonávaná úřady, při nichž tyto komise (obdobné kárné orgány) byly zřízeny, přenáší se zpět na zmíněné disciplinární (kárné) orgány, jež ji obstarávají podle příslušných ustanovení služební pragmatiky (obdobných předpisů).
(2)  Věci disciplinární, o nichž dosud příslušný úřad v den účinnosti tohoto nařízení pravoplatně nerozhodl, vyřídí se podle tohoto nařízení.
§ 2.
Ustanovení služební pragmatiky č. 15/1914 ř. z. o kvalifikaci a ostatní příslušné předpisy, jež byly zrušeny ustanoveními §§ 27 až 29 vládního nařízení ze dne 24. prosince 1942, č. 420 Sb., o zjednodušení a o nové úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě, nabývající opět účinnosti.
§ 3.
(1)  Disciplinární komise (obdobné sborové orgány) a ostatní disciplinární (kárné) orgány, jakož i