Input:

R 66/1965; Byt Garance

č. 66/1965 Sb. rozh.
Jde-li o byt trvale určený pro ubytování pracovníků organizace, a nebyla-li navrhovatelka v době rozhodování soudu pracovnicí této organizace, nelze při rozhodování o tom, komu z bývalých manželů zůstane byt nadále po rozvodu, postupovat obdobně podle ustanovení § 77 o. z.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne ze dne 16. září 1965, 5 Cz 76/65.)
Manželství V. Z. s inž. J. Z. bylo zrušeno rozvodem rozsudkem okresního soudu ve Žďáře nad Sáz. z 24. ledna 1964 čj. 4 C 6/64; manželství zůstalo bezdětné.
Navrhovatelka V. Z. podala dne 29. ledna 1965 u okresního soudu v Žďáře nad Sázavou proti odpůrci inž. J. Z. návrh na zrušení práva společného užívání bytu o kuchyni a dvou pokojích s příslušenstvím ve Žďáru nad Sázavou. O tom bytu uváděla v návrhu, že byl bývalým manželům přidělen v roce 1963 a to namísto menšího bytu ve svobodárně n. p. Žďárské strojírny a slévárny, kde před sňatkem bydlila a kam se k ní také odpůrce přistěhoval. Žádala, aby soud určil, že byt bude nadále užívat ona, ježto má ve své výchově nezl. syna z prvního manželství - J. M., nar. 4. 5. 1953, odpůrce pak bytu nutně nepotřebuje, protože prý se často zdržuje v bytě své matky v S.
Odpůrce navrhoval zamítnutí návrhu. Uváděl, že mu tento byt byl přidělen od n. p. Žďárské strojírny a slévárny v roce 1963; navrhovatelka tehdy ani nyní v tomto podniku zaměstnána nebyla.
Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou rozhodl, že právo společného užívání bytu účastníky se zrušuje, že byt bude nadále užívat V. Z. a odpůrce je povinen se z bytu vystěhovat dnem, kdy dojde k přidělení náhradního ubytování.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že usnesením okresního soudu v Žďáře nad Sázavou byl porušen zákon a toto