Input:

66/1963 Sb., Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů, platné do 31.7.1965 Archiv

č. 66/1963 Sb., Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů, platné do 31.7.1965
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. srpna 1963
o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů
Vláda Československé republiky nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
(1)  Diplomatické pasy a služební