Input:

66/1958 Sb., Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů Archiv

č. 66/1958 Sb., Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti, vnitra a národní obrany
ze dne 17. října 1958,
kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
Ministr spravedlnosti, ministr vnitra a ministr národní obrany nařizují podle § 414 odst. 1 zákona č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
Čl. I
Nařízení ministrů spravedlnosti,