Input:

66/1953 Sb., Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických Garance

č. 66/1953 Sb., Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. července 1953
o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
Vyšší pedagogické školy.
(1)  Pedagogická fakulta Karlovy university v Praze, její pobočky v Plzni a v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně, pedagogická fakulta Slovenské university v Bratislavě a její pobočky v Banské Bystrici a v Prešově se přeměňují dnem 1. září 1953 na vyšší pedagogické školy.
(2)  K praktickému výcviku studentů se přičleňují k vyšším pedagogickým školám osmileté střední školy.
Vysoké školy pedagogické.
§ 2.
(1)