Input:

65/1966 Sb., Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi, platné do 31.3.1975 Archiv

č. 65/1966 Sb., Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi, platné do 31.3.1975
[zrušeno č. 130/1974 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. července 1966
o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací