Input:

65/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 65/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona, platné do 31.12.1975
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 14. července 1962
o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona
Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 26 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský