Input:

65/1958 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 65/1958 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 16. října 1958
o schválení zákonného opatření