Input:

R 65/1958 (tr.); Garance

č. 65/1958 Sb. rozh. tr.
Při zkoumání otázky, zda byl pachatel poživší alkoholické nápoje nepříčetný v době spáchání trestného činu, nutno odlišit případ, kdy příčetnost pachatele byla ovlivněna proto, že alkoholický nápoj na něho působil následkem předchozí poruchy nervové soustavy nebo předchozí poruchy duševní, od případu, kdy alkohol působil normálním jeho vstřebáním. V druhém případě není zjišťování stupně opilosti vyšetřením duševního stavu, naproti tomu v prvém případě jde o vyšetření duševního stavu, při němž nutno postupovat podle § 130 a násl. tr. ř.
Skutečnost, že pachatel i při menším množství požitého alkoholu jednal způsobem, jakým obvykle nejedná člověk po vypití malého množství alkoholu, nasvědčuje zpravidla tomu, že jde o otázku pathologické opilosti vyžadující vyšetření duševního stavu, zejména vyplývá-li ze spisu, že pachatel trpěl nebo trpí nervovou nebo duševní chorobou nebo poruchou.
Přivede-li se pachatel úmyslně do stavu nepříčetnosti požitím alkoholického nápoje, aby v něm spáchal trestný čin (tzv. opití na kuráž), nelze k takové nepříčetnosti přihlížet.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. května 1958, 1 Tz 83/58.)
Obžalovaný měl známost s L, která se k němu nastěhovala do bytu; brzy však docházelo mezi nimi k rozporům zejména proto, že L přicházela pozdě domů. Za nějaký čas L, po předchozí hádce s matkou obžalovaného, odešla z domácnosti obžalovaného. Obžalovaný, kterého tato skutečnost značně rozčílila, požil nejprve u své příbuzné dvě sklenice silné lihoviny. Nato koupil láhev 20 % lihoviny a přemluvil svého kamaráda H, aby s ním lihovinu vypil. Předtím však odešel s jmenovaným na poštu, odkud telefonoval L a žádal ji, aby se k němu vrátila, načež oba zašli do bytu H a v krátkém čase asi 20 minut vypili láhev lihoviny, kterou obžalovaný přinesl. Obžalovaný pil více. Během pití se H dvakrát vzdálil. Toho využil obžalovaný a uschoval pod bundou asi 31 cm dlouhý kuchyňský nůž, který viděl v bytě H. Po vypití lihoviny se obžalovaný telefonicky omluvil, že nepřijde do zaměstnání, poněvadž cítil, že je podnapilý. Při této rozmluvě bylo na něm již patrno, že je v podnapilém stavu. Po dokončení rozhovoru volal telefonicky ještě jednou L, která rovněž podle průběhu hovoru poznala, že obžalovaný je podnapilý. Potom s H vyhledali taxikáře a nechali se odvézt k L. Když ji potkali na ulici, obžalovaný vystoupil z vozu a, potáceje se, přistoupil k ní, mluvil s ní a přitom vytáhl ukrytý nůž, jímž začal bodat L, která se snažila před ním uprchnout.- Když však upadla, bodal ji obžalovaný dále až do doby, kdy byl od poškozené odtržen. L utrpěla zranění s následky třítýdenní pracovní neschopnosti. K vážnějšímu zranění nedošlo jednak proto, že obžalovaný byl pod vlivem alkoholu a neměl dostatek sil, jednak proto, že L jeho ranám uhýbala a že byl včas od ní odtržen. Obžalobou okresního prokurátora v Karlových Varech byl obžalovaný stíhán pro trestný čin pokusu vraždy podle § 5 odst. 1, § 216 odst. 1 tr. zák., jehož se podle obžaloby dopustil tím, že se pokusil usmrtit L bodnými ranami nožem.
Lidový soud v Karlových Varech uznal obžalovaného vinným trestným činem opilství podle § 186 tr. zák. Svůj rozsudek odůvodnil lidový soud tím, že podle posudku