Input:

R 65/1957 (tr.); Garance

č. 65/1957 Sb. rozh. tr.
Urážka poštovního doručovatele při výkonu jeho služby nebo pro tento výkon zakládá trestný čin urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák.
(Rozhodnutí lidového soudu v Hořovicích z 10. dubna 1957, T 34/57.)
Obžalovaný urazil nadávkami poštovního doručovatele, který doručoval důchod důchodkyni, jejíž dcera žila spolu s ní a s obžalovaným jako družka ve společné domácnosti. Obžalovaný se činu dopustil proto, že mu poštovní doručovatel odepřel vyplatit náhradně důchod.
Lidový soud uznal obviněného vinným trestným činem urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák.
Z odůvodnění:
Obžalovaný doznal, že pronesl zažalované výroky vůči poštovnímu doručovateli, a omlouvá se tím, že tak učinil v rozčilení, když mu doručovatel nechtěl vyplatit důchod určený matce jeho družky. Tato okolnost však nemůže obžalovaného zbavit viny. Obžalovaný