Input:

R 65/1954; Garance

č. 65/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Zlepšil-li se zdravotní stav poživatele sociálního důchodu mladšího 65 let natolik, že u něho už nejde o trvalou neschopnost k jakékoli výdělečné činnosti (§ 63 odst. 5, § 89 odst. 1 zákona o národním pojištění), zaniká nárok na další výplatu důchodu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. února 1954, Cz 53/54.)
Navrhovateli, požívajícímu od 1. října 1948 sociální důchod, byl tento důchod výměrem Státního úřadu důchodového zabezpečení dnem 31. ledna 1953 odňat s odůvodněním, že se zdravotní stav navrhovatelův zlepšil natolik, že navrhovatel není už invalidní podle § 63 odst. 5 zákona o národním pojištění; navrhovateli je 54 let a jeho potřebnost je mimo spor. Podle posudku znalce lékaře nastala ve zdravotním stavu navrhovatele změna k lepšímu oproti stavu v době, kdy mu byl sociální důchod přiznán a znalec se vyslovil, že navrhovatel je schopen nepříliš těžké tělesné práce.
Lidový soud v Hradci Králové uznal, že navrhovatel je dosud invalidní podle § 63 odst. 5 zákona o národním pojištění, ježto od r. 1940 nepracuje a je mu 54 let. Přiznal proto navrhovateli sociální důchod nadále, avšak ve snížené částce, protože zdravotní stav ještě navrhovateli dovoluje výkon určitých prací.
Krajský soud odvolání navrhovatele nevyhověl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro