Input:

R 64/1965 (tr.); Zastavení trestního stíhání Garance

č. 64/1965 Sb. rozh. tr.
K ustanoveniu § 177 ods. 1 tr. por. (teraz § 172 ods. 1 tr. por. v znení zák. č. 57/1965 Zb.) a § 11 ods. 1 písm. f) tr. por.
Zastavenie trestného stíhania sa týka vždy skutku a nie jeho možného právneho posúdenia podľa ustanovení osobitnej časti trestného zákona.
V prípadoch, keď možno skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania posúdiť v jednočinnom súbehu ako dva alebo dokonca viac trestných činov uvedených v osobitnej časti trestného zákona, nemožno také trestné stíhanie zastaviť iba pre niektorých z takto do úvahy prichádzajúcich trestných činov.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. septembra 1965 - 10 Tz 37/65.)
Proti A. bolo vznesené najprv obvinenie pre trestné činy rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák. a zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. c) tr. zák., ktorých sa mal dopustiť v jednočinnom súbehu tak, že od roku 1957 do 20. 3. 1962 v S. ako hospodársky zástupca riaditeľa Strednej poľnohospodárskej technickej školy inkasoval poplatky za súkromné telefonné hovory, za používanie služobného motorového vozidla na súkromné cesty a poplatky za stravu od žiakov, pričom peniaze v sume 6838,98 Kčs neodviedol na účet školy.
Neskorším uznesením vyšetrovateľa bolo proti tomu istému obvinenému vznesené obvinenie pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák. a pre skutok, ktorého sa mal dopustiť tak, že 15. 6. 1962 v S. prevzal od žiačky K. sumu 325,- Kčs ako poplatok za ubytovanie v internáte, tieto peniaze však na účet školy neodviedol.
Konečne ďalším samostatným uznesením bolo vznesené obvinenie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. c) tr. zák. preto, že obvinený mal 27. 6. 1961 prevziať z prostriedkov školského majetku sumu 1200,- Kčs na nákup spoločného pohostenia, ku ktorému potrebný tovar aj zakúpil, ale uvedenú čiastku nevyúčtoval.
Okresný prokurátor v Prešove po skončení vyšetrovania uznesením trestné stíhanie proti obvinenému pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák., podľa § 177 ods. 1 písm. b) tr. por. zastavil. Zastavenie trestného stíhania sa však podľa dôvodov uznesenia týka všetkých skutkov uvedených v troch samostatných uzneseniach vyšetrovateľa o vznesení obvinenia.
Okresný prokurátor odôvodnil zastavenia trestného stíhania tým, že obvinený síce zadržané čiastky použil svojvoľne na zakupovanie rôznych potravín a liehovín pri pohostení rôznych delegácií, ktoré navštevovali školu, ale že nebolo výsledkami vykonaného dokazovania zistené, že by si bol zadržané peniaze ponechal vo svoj prospech. Takéto konanie však podľa názoru okresného prokurátora nenaplňuje znaky trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák. a preto bolo potrebné trestné stíhanie pre tento trestný čin zastaviť. Toto uznesenie sa stalo právoplatným.
Súčasne však okresný prokurátor podal proti obvinenému A. obžalobu pre skutky uvedené v prvom a druhom uznesení vyšetrovateľa o vznesení obvinenia, kvalifikujúc tieto skutky ako trestný čin