Input:

64/1960 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 64/1960 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení, platné do 30.6.1964
Vyhláška
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 16. května 1960,
kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení
Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví podle § 76 odst. 1 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 7 vládního nařízení č. 57/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev:
Článek I
Vyhláška č. 15/1957 Ú. l., o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení, se mění a doplňuje takto:
1. § 10 zní:
㤠10
Hlášení vstupu některých osob do zaměstnání a některých změn ve výkonu zaměstnání
(1)  Zaměstnavatel je povinen ohlásit, vstoupí-li k němu do zaměstnání
a)  osoba, které vstupem do zaměstnání vznikne nárok na přídavky na děti, na něž se této nebo jiné osobě poskytuje výchovné k důchodu,
b)  poživatel částečného invalidního důchodu, sociálního důchodu a důchodu manželky,
c)  poživatel starobního důchodu; zaměstnavatel však nemá tuto povinnost, jde-li o důchodce staršího 65 let (ženu nebo důchodce ze zaměstnání I. pracovní kategorie, starší 60 let), jehož důchod nepřevyšuje částku 1000 Kčs měsíčně.
(2)  Zaměstnavatel poživatele starobního důchodu je povinen ohlásit každou změnu ve výkonu jeho zaměstnání, která odůvodňuje, aby zaměstnání bylo nadále posuzováno jako zaměstnání pracovní kategorie méně výhodné než dosud.
(3)  Hlášení musí obsahovat příjmení,