Input:

č. 64/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 64/1958 Sb. rozh. obč.
Výpovědní důvod podle § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, nemůže uplatnit, kdo je spoluvlastníkem nájemní budovy, která nemá povahu rodinného domku, a to i když tvrdí, že v budově té je vlastníkem tzv. věčného bytu, o jehož vyklizení jde.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 9. ledna 1958, Cz 731/57.)
Lidový soud v Komárně přivolil k výpovědi z důvodu § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb., když zjistil, že pronajímatel je vlastníkem části domu, tzv. věčného bytu, který obývá nájemce, a že pronajímatel potřebuje tento byt pro sebe, poněvadž sám bydlí v nájmu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že uvedeným rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Důvod § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb. lze uplatnit jen v případě, že jde o byt v rodinném domku. Pojem rodinného domku stanoví nyní § 73 zák. č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty. .Pronajímatel netvrdil, že by v souzeném případě šlo o rodinný domek, při čemž rodinnému domku nelze klást na roveň