Input:

64/1957 Sb., Vládní nařízení o místní bezpečnosti, platné do 31.7.1965 Archiv

č. 64/1957 Sb., Vládní nařízení o místní bezpečnosti, platné do 31.7.1965
[zrušeno č. 70/1965 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. listopadu 1957
o místní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
Národní výbory jako místní orgány státní moci spolupůsobí při ochraně mírové budovatelské péče též tím, že ve svých obvodech zajišťují místní záležitosti veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku (místní bezpečnost).
§ 2
Národní výbory zajišťují místní bezpečnost prostřednictvím svých výkonných orgánů a orgánů veřejné bezpečnosti.
§ 3
Při plnění úkolů místní bezpečnosti národní výbory, jejich výkonné orgány a orgány veřejné bezpečnosti jsou povinny zvyšovat výchovnou úlohu státu a současně pečovat o růst socialistického uvědomění občanů, soustavně a trpělivě vytvářet takové společenské ovzduší, aby občané porušující pravidla socialistického soužití pociťovali morální odsouzení se strany svých spoluobčanů a celé společnosti.
§ 4
(1) Při zajišťování místní bezpečnosti národní výbory zejména
a) projednávají na svých zasedáních otázky místní bezpečnosti, stanoví