Input:

64/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům Garance

č. 64/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
NAŘÍZENÍ
ministrů financí a zemědělství
ze dne 23. prosince 1954,
kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům.
Ministři financí a zemědělství stanoví podle § 13 odst. 3 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
Čl. I.
Nařízení ministrů financí a zemědělství č. 86/1953 Sb., o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům, se mění a doplňuje takto:
V § 3 se nahrazuje