Input:

R 63/1965; Omezení práv rodičů Garance

č. 63/1965 Sb. rozh.
Při rozhodování o tom, zda a za jakých podmínek lze uložit rodičům povinnost trpět, aby se jejich dítě stýkalo s jinou osobou, která nežije s nimi ve společné domácnosti, jíž dítě není svěřeno do výchovy a která nemá na styk s dítětem právní nárok, nutno vycházet z toho, že tu jde o omezení rodičovských práv rodičů, které může soud vyslovit jen z důvodů, uvedených v § 44 odst. 1 a 2 zák. o rod.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 1965, 5 Cz 70/65.)
Okresnímu soudu v Ostravě došel v roce 1963 podnět OPM - odboru školství a kultury ObNV v O. na úpravu styku nezletilého Z. T. s jeho babičkou T. P. s odůvodněním, že otec nezletilého se po smrti matky nezletilého V. T. odstěhoval z domku babičky dítěte T. P. a vzal s nezletilého sebou, přičemž znemožňuje babičce dítěte s nezletilým styk. T. P. pak v řízení uvedla, že pomáhala matce nezletilého při jeho výchově, zejména v době, kdy tato byla těžce nemocná, a po její smrti od září 1962 pečovala o nezletilého sama; mezi ní a nezletilým se vytvořil úzký citový vztah, takže těžce nese postoj otce, který jí nechce pravidelný styk s nezletilým umožnit, a domnívá se, že i nezletilý tím trpí.
Otec nezletilého dítěte, nesouhlasil s úpravou styků babičky s nezletilým, protože chtěl, aby dítě odvyklo dosavadnímu prostředí a zvyklo si na nové, zejména proto, že zamýšlel uzavřít nový sňatek.
Okresní soud v Ostravě poprvé provedl úpravu styků babičky s chlapcem rozhodnutím ze dne 25. března 1963. Dále pak rozhodoval ve věci péče o nezletilého ještě dvakrát při změně poměrů, naposledy dne 13. září 1964, kdy nevyhověl žádosti otce a jeho manželky o zrušení úpravy styku nezletilého s babičkou dítěte; změnil pouze své předchozí rozhodnutí tak, že T. P. je oprávněná stýkat se s nezletilým Z. T. prvou neděli v měsíci od osmi do osmnácti hodin, v zimních měsících, od listopadu do března, do 17 hod. Návrh babičky dítěte na širší úpravu styku byl zamítnut.
Okresní soud v Ostravě viděl změnu poměrů v tom, že otec nezletilého uzavřel dne 18. května 1963 nový sňatek s A. T. a že jeho manželka osvojila nezletilého nezrušitelným osvojením, dospěl však k závěru, že tyto skutečnosti jsou důvodem jen k zúžení rozsahu styků, nikoliv ke zrušení úpravy styků.
Krajský soud v Ostravě nevyhověl odvolání rodičů nezletilého a rozsudek soudu I. stupně potvrdil. Krajský sud dovodil, že ke změně poměrů došlo, že však není důvodů pro zrušení styku, když není žádoucí, aby nezletilý zrušil veškeré spojení s matkou své zemřelé matky, k niž ho dříve poutal blízký vztah a nedá se předpokládat, že by citová náklonnost dítěte k babičce zanikla.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozhodnutími obou soudů byl porušen zákon a tato rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Základní otázkou v uvedené věci je, zda a za jakých podmínek lze uložit rodičům povinnost trpět, aby se jejich dítě stýkalo s jinou osobou, která nežije s nimi ve společné domácnosti, jíž dítě není svěřeno do výchovy a která nemá na styk s