Input:

63/1963 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú.l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel Garance

č. 63/1963 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú.l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 12. srpna 1963,
kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel
Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvem financí a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 66 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:
Článek 1
Vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel se mění takto:
1. § 1 odst. 2 zní:
„(2) Příspěvek na zaopatření v ústavech (dále jen „příspěvek“) se stanoví až do výše jejich provozních nákladů podle