Input:

63/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi Archiv

č. 63/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. července 1962,
kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, ve znění zákonného