Input:

63/1960 Sb., Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje, platné do 31.5.1963 Archiv

č. 63/1960 Sb., Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje, platné do 31.5.1963
VYHLÁŠKA
předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 12. května 1960,
kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry a s Ústřední radou odborů podle § 69 odst. 1 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 41/1958 Sb.:
§ 1
O dávkách poskytovaných podle předpisů o důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících,
o zvýšení důchodů, poskytovaných podle předpisů uvedených v předchozím odstavci, pro