Input:

63/1959 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci rozhlasu a televize, platné do 7.2.1964 Archiv

č. 63/1959 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci rozhlasu a televize, platné do 7.2.1964
[zrušeno č. 17/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. září 1959
o změnách v organizaci rozhlasu a televize
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
Československý výbor pro rozhlas a televizi a Slovenský