Input:

č. 63/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 63/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce účelnosti cestovních nákladů při zastupování podniku u soudu mimo sídlo podniku.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. února 1956, Cz 7/56.)
Lidový soud v Karlových Varech uložil platebním rozkazem žalovanému, aby zaplatil žalobci 10.700 Kčs s úroky, a to 2 300 Kčs za platby, které přijal jako provozní mistr pro žalobce, ale neodved! je, a 8.400 Kčs za šest nevyúštovaných přepravných listů. Pokud jde o částku 8.400 Kčs podal žalovaný včas odpor.
V řízení, které následovalo, zastupoval žalobce s počátku právní referent podnikového ředitelství v Karlových Varech, později právní referent ústředního ředitelství v Brně, který účtoval za jízdné dvakrát do Karlových Varů a zpět 629,60 Kčs a diety 120 Kčs. Lidový soud v Karlových Varech vyhověl částečně žalobě. Náklady řízení přisoudil žalobci plnou částkou, která byla účtována, a to s odvoláním na ustanovení § 129 o. s. ř.
Krajský soud v Karlových Varech na odvolání žalovaného rozsudek soudu první stolice potvrdil a přisoudil žalobci náhrady nákladů jeho zástupce za jednu cestu z Brna do Karlových Varů a zpět celkem 224,80 Kčs, což odůvodnil odkazem na ustanovení § 187 odst. 1 a § 129 odst. 1 o. s. ř.
Nejvyšší soud rozhodl na stížnost pro porušení zákona podanou předsedou nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu, pokud jím bylo rozhodnuto o nákladech