Input:

č. 63/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 63/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Pokud rodič nebyl zbaven rodičovské moci, je k osvojení dítěte třeba jeho souhlasu, i když nemá dítě ve své péči.
Souhlas rodiče s osvojením nemůže být nahrazen souhlasem soudu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 16. února 1954, Cz 18/54.)
Lidový soud civilní v Praze vyslovil osvojení nezletilé. Osvojení bylo vysloveno proti vůli matky dítěte, která s osvojením nesouhlasila.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle § 66 odst. 2 zákona o právu rodinném je k osvojení nezletilého dítěte třeba svolení zákonného zástupce dítěte. V daném případě má dítě matku, která sice nemá dítě ve své péči, ale nebyla zbavena