Input:

62/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, ve znění účinném k 1.1.1997 Garance

č. 62/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, ve znění účinném k 1.1.1997
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti
ze dne 31. března 1964,
kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
146/1971 Sb.
(k 1.1.1972)
nepřímo, změna kompetencí
132/1989 Sb.
(k 1.1.1990)
ruší § 1, § 2 odst. 1 věta třetí
44/1995 Sb.
(k 14.3.1995)
doplňuje přílohu
147/1996 Sb.
(k 1.1.1997)
mění
162/1996 Sb.
(k 12.6.1996)
ruší § 20 a § § 43 až 45
191/1996 Sb.
(k 25.7.1996)
ruší část 1
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstvo spravedlnosti stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby (dále jen „zákon”) a podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena 191/1996 Sb.)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena 147/1996 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
NĚKTERÁ ZVLÁŠTNÍ ODVĚTVÍ ROSTLINNÉ VÝROBY
§ 43 až 45
(zrušeny 162/1996 Sb.)
§ 46 až 50
(zrušeny 147/1996 Sb.)
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 62/1964 Sb.
SEZNAM ŠKŮDCŮ VNITŘNÍ KARANTÉNY
A. Choroby
 
1.
Corynebacterium michiganense (E. R. Smith) Jensen
 
2.
hnědnutí a lámavost stonků lnu
Polyspora lini Laff.
3.
odumírání jilmů
Ophiostoma ulmi Schw.
4.
rakovina brambor
Synchytrium endobioticum Schilb.
5.
virózy na ovocných a okrasných dřevinách, na révě vinné a na jahodníkových sazenicích
 
6.
virová kadeřavost řepy
Betavirus
7.
virus bronzovitosti rajčete
Tomato spotted wilt virus
8.
spála růžovitých rostlin
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
9.
virus nekrotické žluté žilkovitosti řepy
Beet necrotic yellow vein virus
B. Živočišní škůdci
I. Škůdci polních a zahradních plodin
 
1.
háďátko bramborové
Heterodera rostochiensis WllW.
2.
háďátko jahodníkové
Apelenchoides fragarine Ritz-Bos.
3.
háďátko pšeničné
Anquina tritici St.
4.
mšička révokaz
Viteus visitifolii Fitch.
5.
sítěnka řepná
Piesma quadrata Fieb.
6.
štítenka zhoubná
Quadraspidiotus perniciosus Comst
7.
vrtule ovocná
Ceratitis capitata Wied.
II. Skladištní škůdci
 
1.
červotoč spižní
Sitodrepa panicea L.
2.
červotoč tabákový
Lasioderma serricorne F.
3.
čtverožec obilní
Gnathocerus cornutus F.
4.
hrbohlavovití
Lyctidae
5.
kornatec skladištní
Tenebrioides mauritanicus L.
6.
korovník obilní
Rhizopertha dominica F.
7.
lesák
Laemophloeus sp. div.
8.
lesák
Oryzaephilus sp. div.
9.
makadlovka obilná
Sititroga cerealella Ol.
10.
mol obilní
Tinea granella L.
11.
pilous černý
Calandra granaria L.
12.
pilous kukuřičný
Calandrea zeamais M.
13.
pilous rýžový
Calandrea oryzae L.
14.
pilous
Calandrea sasakii Tak.
15.
potemník
Tenebrio sp. div.
16.
potemník (= trojatec)
tribolium sp. div.
17.
roztoči
Acarina (vyjma Cheyyletus eruditus Schr. dravčík spižní)
18.
tmavka
Bruchophagus sp. div.
19.
Trogoderma sp. div.
 
20.
vrtovcovití (polyfágní)
Ptinidae
21.
zavíječ
Ephestia sp. div.
22.
zavíječ paprikový
Plodia interpuntella Hbn.
23.
zavíječ rohovníkový
Myelois ceratoniae Zell.
24.
zavíječ rýžový
Corcyra cephalonica St.
25.
zrnokazovití
Bruchiadae
a)
zrnokaz fazolový
Acanthoscelides obsoletus Say.
b)
zrnokazi
Bruchus sp. div.
c)
zrnokaz
Callosobruchus sp. div. (Pachymerus sp. div.)
III. Dřevokazní škůdci