Input:

62/1959 Sb., Nařízení, kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat, platné do 31.12.1960 Archiv

č. 62/1959 Sb., Nařízení, kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat, platné do 31.12.1960
[zrušeno č. 160/1960 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 10. září 1959,
kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat
Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:
Čl. I
Nařízení ministra financí č. 60/1955 Sb., o správních poplatcích, ve znění nařízení