Input:

R 62/1956; Garance

č. 62/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
V řízení o exekuční likvidaci nelze aplikovat ani obdobně obecné zásady o nákladech řízení podle §§ 129 a násl. o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. srpna 1955, 22 Co 375/55.)
Lidový soud civilní v Praze v řízení o exekuční likvidaci uložil V. K., aby zaplatila správci podstaty 261,40 Kčs za sepsání návrhu na povolení exekuce dražbou nemovitostí, ježto prý V. K. způsobila tyto náklady tím, že včas neprovedla knihovní pořádek zápisem svého práva vlastnického k těmto nemovitostem a tím zavinila, že exekuční návrh byl správcem podstaty učiněn, ačkoli šlo o nemovitosti nepatřící do likvidační podstaty.
Krajský soud stížnosti V. K. vyhověl a usnesení lidového soudu změnil tak, že se náhrada nákladů