Input:

62/1955 Sb., Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek Garance

č. 62/1955 Sb., Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 15. prosince 1955
o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 Ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
(1)  Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních vůči cizině a navzájem, u nichž počala běžet promlčecí doba před 1. lednem 1952 a které se podle § 1 odst. 1 zákona č. 101/1953 Sb., o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek, dosud nepromlčely, promlčí se dnem, který stanoví vláda nařízením.
(2)  Peněžité pohledávky z poměrů občanskoprávních vůči cizině a navzájem, u nichž skončila promlčecí doba, nejméně tříletá, v době od 31. prosince 1948 do 31. prosince 1953, lze uplatnit, ačli tomu nebrání pravomocné rozhodnutí, až do dne, který stanoví vláda nařízením.
(3)  Nařízení vlády podle odstavců 1 a 2 musí být vyhlášeno aspoň šest měsíců předem.
§ 2.
Ustanovení § 1 nelze užít pro pohledávky na úhradu osobních potřeb podle zákona, pro pohledávky z poměru pracovního a ze zprostředkovatelských smluv a pro