Input:

612/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů Archiv

č. 612/2004 Sb.
[zrušeno č. 269/2021 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2004,
kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb.:
§ 1
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů1) , vydaných
a) do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji2) nejpozději do 31. prosince 2005; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005,
b) do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději